TIETOSUOJA

Tietosuojaseloste

Suhtaudumme tietosuojaan ja tietojen salassapitoon erittäin vakavasti ja noudatamme voimassa olevia kansallisia ja Euroopan unionin tietosuojasäännöksiä. Tässä asiakirjassa on esitetty keskeiset seikat siitä, miten keräämme, käsittelemme ja käytämme tietoja ja erityisesti siitä, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme ja mitä niillä teemme.

Joihinkin sivustolla https://fi.remington-europe.com/ saataville asetettuihin tarjouksiimme tai palveluihimme voidaan soveltaa eri säännöksiä. Näihin muihin säännöksiin, kuten lisätakuuta koskeviin kampanjoihin, viitataan tarjouksemme tai palvelumme yhteydessä ja ne ovat ensisijaisia jäljempänä esitettyihin säännöksiin nähden.

1. Rekisterinpitäjä

Henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä tällä verkkosivustolla vastaa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti Spectrum Brands (UK) Limited, Regent Mill, Fir Street, Failsworth Manchester, M35 0HS, United Kingdom (jäljempänä ’rekisterinpitäjä’, tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 kohta).

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja käyttö

2.1 Henkilötiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja (tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 1 kohta).

Näitä ovat mm. henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, syntymäaika sekä erilaiset arkistotiedot, joita käyttäjä toimittaa online-tilauksen, rekisteröinnin, asiakastilin luonnin tai yhteydenottolomakkeella lähetetyn kyselyn yhteydessä (jäljempänä ’henkilötiedot’).

Tämä tietosuojaseloste ei koske tilastotietoja, joita keräämme teknisiä tarkoituksia varten käyttäjän vieraillessa verkkosivustollamme. Kyseiset tiedot anonymisoidaan eikä niitä voi suoraan yhdistää käyttäjään. Tällaisiin tilastotietoihin sisältyy tietoa siitä, kuinka monta kertaa käyttäjä on käynyt verkkosivustollamme, tietoa käyntien kestosta, vierailluista sivuista sekä tietoa käyttäjän käyttämistä selaimista, IP-osoitteesta ja ohjelmiston ja laitteiston ominaisuuksista. Tilastotiedot kerätään ja niitä käsitellään nimettöminä. Tavoitteena on saada tietoa verkkosivustomme käytöstä ja optimoida sitä sen mukaisesti.

2.2. Käyttäjän tietojen kerääminen, käsittely ja käyttö

Yleensä verkkosivustojamme voi käyttää antamatta mitään henkilötietoja. Mikäli verkkosivustoillamme kerätään henkilötietoja, niiden antaminen on mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoista.

Keräämme ja käsittelemme eri kategorioihin kuuluvia henkilötietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:

2.2.1. Liiketoimintasuhteiden hoitaminen

Keräämme ja käsittelemme käyttäjän nimeä, osoitetta, ostohistoriaa ja muita vaadittuja henkilötietoja käyttäjän ja meidän välisen liiketoimintasuhteemme hoitamiseksi. Esimerkkejä tästä ovat käyttäjän kysymyksiin vastaaminen, käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen käsitteleminen, tilattujen tuotteiden toimittaminen tai hallinnollisia tarkoituksia varten tehtyjen maksujen prosessointi. Käsittelyn oikeusperusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, sillä käsittely on tarpeen käyttäjän kanssa tehtyjen sopimusten täytäntöön panemiseksi. Voimme saada käyttäjän tiedot verkkosivustollamme mainitun sähköpostiosoitteen tai yhteydenottolomakkeen välityksellä.

Säilytämme kyseiset henkilötiedot liikesuhteemme keston ajan. Jos käyttäjän ja meidän välillämme ei ole liiketapahtumia kolmeen vuoteen, poistamme tai anonymisoimme käyttäjän henkilötiedot, paitsi jos lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään.

2.2.2 Profiilin luominen tietokantaamme

Kun käyttäjä ottaa meihin yhteyttä ensimmäisen kerran sähköpostitse tai verkkosivustollamme olevan yhteydenottolomakkeen kautta tai osallistuessaan myynninedistämiskampanjaan, esim. rekisteröidessään tuotteen lisätakuun saamiseksi, luomme käyttäjästä profiilin tietokantaamme. Profiiliin tallennetaan myös kaikki muut henkilötiedot, jotka käyttäjä toimittaa meille jälkeenpäin esim. ostojen tai asiakaspalveluun tehtyjen yhteydenottojen välityksellä. Tällaisen käsittelyn oikeusperusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, sillä käsittely on tarpeen käyttäjän kanssa tehtyjen sopimusten täytäntöön panemiseksi.

Säilytämme kyseiset henkilötiedot liikesuhteemme keston ajan. Jos käyttäjän ja meidän välillämme ei ole liiketapahtumia tai jos käyttäjä ei ole ottanut yhteyttä asiakaspalveluun kolmeen vuoteen, poistamme tai anonymisoimme tämän henkilötiedot, paitsi jos lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään.

2.2.3. Uutiskirjeen tilaaminen ja sen käytön analysointi

 1. Tilaaminen

  Jos henkilö haluaa liittyä postituslistallemme, käytämme tilaajan toimittamia henkilötietoja hänen suostumuksellaan sähköpostiuutiskirjeiden lähettämiseen. Tilaajan pitää toimittaa sähköpostiosoite rekisteröintiä varten. Mahdolliset muut tiedot toimitetaan täysin vapaaehtoisesti ja niiden avulla uutiskirjeessä pyritään käsittelemään tilaajaa koskevia asioita entistä paremmin tai räätälöimään uutiskirjeen sisältö tilaajan kiinnostusten kohteiden mukaan. Uutiskirjeet sisältävät ajankohtaisia uutisia ja tietoja tuotteistamme sekä tuotteitamme koskeviin seikkoihin liittyviä yleisiä neuvoja ja tietoja. Tällaisen käsittelyn oikeusperusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen käyttäjän suostumus.

  Säilytämme tilaajan henkilötietoja tätä tarkoitusta varten joko (i) siihen asti, kunnes tämä lopettaa uutiskirjeen tilauksen tai (ii) enintään 18 kuukauden ajan, jos tilaaja ei ole avannut yhtään uutiskirjettä. Poistamme tai anonymisoimme sen jälkeen tilaajan henkilötiedot, paitsi jos lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään.

  Tilaaja voi perua suostumuksensa lopettamalla uutiskirjeiden tilauksen milloin tahansa syytä ilmoittamatta, ja uutiskirjeiden tilaus päättyy välittömästi. Tilaaja voi lopettaa uutiskirjeiden tilauksen kirjeen alalaidassa olevan peruutuslinkin tai yhteydenottolomakkeen avulla.

 2. Uutiskirjeen käytön analysointi

  Pyrimme jatkuvasti parantamaan palvelujamme. Tämän mukaisesti arvioimme lähetetyistä uutiskirjeistä seuraavia seikkoja: ovatko toimitetut sähköpostiosoitteet käytettävissä, onko uutiskirje avattu, mitä uutiskirjeiden linkkejä on käytetty ja onko kirjeisiin tullut vastauksia tai onko niitä palautunut (automaattiset vastaukset, virheilmoitukset jne.). Tällaisen käsittelyn oikeusperusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen käyttäjän suostumus.

  Säilytämme tilaajan henkilötietoja tätä tarkoitusta varten kahden vuoden ajan. Poistamme tai anonymisoimme sen jälkeen tilaajan henkilötiedot, paitsi jos lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään.

2.3 Alaikäisten suostumus

Alle 16-vuotiaat eivät saa toimittaa meille henkilötietoja ilman vanhempiensa tai huoltajiensa ennalta antamaa suostumusta.

2.4 Jos käyttäjän suostumus tarvitaan: oikeus perua suostumus

Jos käyttäjän suostumus on oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle, käyttäjä voi perua suostumuksensa milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Suostumuksen peruminen ei vaikuta käsittelyn laillisuuteen ennen perumista. 

3. Henkilötietojen jakaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietoja toimitetaan kolmansille osapuolille ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

 • Spectrum Brands -konserniin kuuluville sidosyrityksille, kun tietojen toimittaminen on välttämätöntä tämän sivuston toimivuuden kannalta,
 • toimittajillemme tai palveluntarjoajillemme, esim. asiakaspalvelun tarjoajillemme tai jakelukumppaneillemme, kun kyse on käyttäjän toimista verkkosivustollamme;
 • PR-toimistollemme, joka on ilmoitettu lehdistökontaktiksi lehdistöasioita koskevien tiedustelujen käsittelyssä;
 • IT-alan yrityksille, jotka tarjoavat meille IT-palveluja ja jotka käsittelevät kyseisiä tietoja ainoastaan näihin palveluihin liittyviä tarkoituksia varten (esim. isännöinti- tai ylläpito- ja tukipalvelut, uutiskirjejärjestelmä);
 • jos myymme käyttöpääomaa, asiakkaidemme henkilötiedot saatetaan luovuttaa mahdollisille ostajille;
 • ammatillisille ja oikeudellisille neuvonantajillemme;
 • markkinointitoimistoillemme käyttäjän valitsemien markkinointiasetusten mukaisesti;
 • tuomioistuimille, välimieselimille, petostentorjuntaan osallistuville osapuolille, lainvalvontaviranomaisille, sääntelyviranomaisille tai asianajajille, mikäli tämä on tarpeen lain noudattamisen tai oikeuksien harjoittamisen tai vaateiden laatimisen tai puolustamisen vuoksi ja
 • muissa tapauksissa, joissa meillä on käyttäjän suostumus tai lain sallima lupa toimia näin.

Mikäli sovimme muiden yritysten kanssa tehtävien suorittamisesta puolestamme tietojenkäsittelysopimuksen puitteissa ja siirrämme henkilötietoja tätä tarkoitusta varten, kyseisten yritysten on suojeltava henkilötietoja ja käytettävä niitä ainoastaan sopimuksissa määritettyyn tarkoitukseen.

Tilanteissa, joissa siirrämme tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin (tämä riippuu käyttäjän sijainnista), siirrämme henkilötietoja näissä maissa sijaitseville ulkopuolisille vastaanottajille ainoastaan siinä tapauksessa, että vastaanottaja soveltaa lain edellyttämiä riittäviä suojatoimenpiteitä, kuten EU:n vakiosopimuslausekkeita, tai että tämä on hyväksytty mukaan Privacy Shield -järjestelyyn.

Voit pyytää lisätietoja, kuten kopioita kyseisiä suojatoimenpiteitä koskevista asiakirjoista tai erityisiin tiedonsiirtoihin sovellettavista suojatoimenpiteistä ottamalla yhteyttä osoitteeseen dsr@eu.spectrumbrands.com.

4. Henkilötietoja koskevat käyttäjän oikeudet

Jos tietyt edellytykset täyttyvät, käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

 • Käsittelemiemme henkilötietojen tarkastelupyyntö
 • Henkilötietojen oikaisupyyntö
 • Henkilötietojen poistopyyntö
 • Henkilötietojen käsittelyn rajoituspyyntö
 • Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
 • Pyyntö saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavassa muodossa (siirto-oikeus)
 • Kaikkien suostumusten peruuttaminen tulevaisuudessa
 • Ei koske päätöksiä, jotka perustuvat pelkästään automaattiseen käsittelyyn, profilointi mukaan lukien

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä meihin seuraavaan osoitteeseen oikeuksiensa harjoittamiseksi:

Spectrum Brands (UK) Ltd

DSR Request

Regent Mill, Fir Street
Failsworth Manchester

M35 0HS
United Kingdom

Puhelin: +44 (0) 161 947 3000
Faksi: +44 (0) 161 682 1708

dsr@eu.spectrumbrands.com

Vastaamme kysymykseesi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

5. Evästeet

Saat lisätietoa evästekäytännöstämme napsauttamalla tästä.

6. Tietoturva

Teemme voitavamme tallentaaksemme käyttäjien tiedot kaikkien saatavillamme olevien teknisten ja hallinnollisten välineiden avulla estääksemme kolmansien osapuolten pääsyn tietoihin. 

Kaikki tiedot tallennetaan erittäin tiukat turvastandardit täyttäville palvelimille, joiden avulla estämme kolmansien osapuolten yritykset päästä käsiksi tietoihin. 

7. Tietosuojavastaava

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme seuraavassa osoitteessa:

gdpr@eu.spectrumbrands.com

8. Valitusoikeus

Jos koet, että käsittelemme henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön vastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

© Spectrum Brands (UK) Ltd, elokuu 2019

Use translation key: CONVAR_DESCRIPTION